Allmänna villkor

Tillämplighet

Dessa allmänna villkor tillämpas när du som privatperson (konsument) eller företag beställer PCR-test avseende Covid -19 och utfärdande av friskintyg (läkarintyg) baserat på resultatet av sådant PCR-test (”Tjänsten”) av Larteco AB (Snabblabb) Org nr: 559263-4199 (”Snabblabb”/”oss”/”vi”/”vår”). 

En mer utförlig beskrivning av Tjänsten och vanliga frågor och svar hittar du på vår hemsida www.snabblabb.se. Kortfattat innebär dock Tjänsten att du gör ett PCR-test på en av våra eller våra samarbetspartners mottagningar. Därefter görs en analys av ditt test. Visar analysen negativt resultat (dvs. att du enligt analysen inte har en pågående infektion av covid -19) utfärdar vi ett läkarintyg (friskintyg) som styrker detta. Läkarintyget (friskintyg) översänds elektroniskt på sätt som anges på vår hemsida. Visar analysen positivt resultat, meddelas du om detta. Vi utfärdar då inget (reseintyg), du kommer istället få ett positivt provsvar som kan användas som sjukintyg. För tydlighets skull innefattar alltså Tjänsten antingen att ett läkarintyg (friskintyg) upprättas eller att du erhåller ett positivt resultat av analysen av ditt test.

I samband med att du Beställer Tjänsten samtycker du till att dessa allmänna villkor tillämpas som del av avtalet mellan dig/ditt företag och oss. 

 

Beställning av Tjänsten

Beställning av Tjänsten görs på vår hemsida  via telefon, via en www.snabblabb.se. samarbetspartner eller direkt på plats på våra eller våra samarbetspartners mottagningar. Du kan alltid höra av dig till vår support på 0790213292 eller info@snabblabb.se om du har frågor. 

För att få beställa Tjänsten måste du ha fyllt 18 år. Om du är under 18 år måste du ha fått samtycke till din beställning från vårdnadshavare.

Avbokning av Tjänsten

Behöver du  ändra eller avboka tiden vänligen skriv till oss i chatten på hemsidan eller ring vår kundservice.

Vårt mål är att alltid kunna hjälpa alla våra patienter/kunder till bra fungerande lösningar.
Det bygger på ett bra samarbete mellan dig som patient/kund och oss som arbetar här på Snabblabb. Det vi behöver är att vi får en rimlig chans att under vår arbetstid kunna hjälpa dig.

Meddela oss minst 2 timmar innan din bokade tid. Då hinner vi erbjuda någon annan patient/kund din tid istället.

Du debiteras inte vid avbokning.

Avtal om köp av Tjänsten

Avtal om köp träffas när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejl du angivit. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller annullera din beställning om vi inte anser att vi kan uppfylla tjänsten på ett adekvat sätt. Vi kommer då att meddela dig så fort vi kan. Genom bekräftelser blir dessa allmänna villkor en del av avtalet.

Behandling av personuppgifter

Tjänsten innefattar att vi behandlar personuppgifter om de individer som Tjänsten avser. Personuppgifterna omfattar namn, kontaktuppgifter, personnummer, passnummer samt personuppgifter avseende hälsa (bl.a. om analysen av test ger positivt resultat eller inte). För Snabblabb är kunders och patienters personliga integritet av central betydelse. Behandling av kunders och patienters personuppgifter sker därför alltid i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar om behandling av personuppgifter. Detta innefattar även att resultat av tester måste översändas på ett sätt som är tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar. 

Utförligare information om vår behandling av dina personuppgifter och grund för behandling av personuppgifter finner du i vår integritetspolicy som du hittar på vår hemsida. Integritetpolicyn innefattar även tydliga instruktioner om dina rättigheter och hur dessa rättigheter kan utövas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av din hälsodata.

 

Priser och betalning

Samtliga priser anges i svenska kronor. I samband med besöket kan du välja mellan betalning med kort eller swish på vår mottagning.

Kvitto skickas sedan till den email som du uppgivit i samband med beställning. För tydlighets skull är priset detsamma oavsett om reseintyg utfärdas (efter negativt analysresultat), reseintyg ej utfärdas (efter positivt analysresultat) eller om analys inte går att utföra. Snabblabb står inte för kostnaden av utebliven resa i form av flygbiljetter eller förbetalda hotell inför resan. 

Leveranstid

Snabblabb lämnar inga garantier gällande väntetiden innan du får ditt testresultat.

Normala leveranstider från tidpunkten du erhållit en orderbekräftelse framgår på vår hemsida . Snabblabb hanterar normalt din beställning inom ett dygn från det att du har fått en orderbekräftelse under helgfria dagar. Beställning under helgdag hanteras närmast påföljande vardagsdygn. De normala leveranstiderna utgör dock inte någon garanti och det är därför viktigt att du gör beställning i god tid med marginal till din resa och hänsyn till vad de lokala föreskrifterna på din resedestination vid var tid kräver.

 

Eget ansvar gällande reseintyg och Tjänsten

Innehållet i vår Tjänst – inklusive vad vårt utfärdade friskintyg vid var tid innehåller och hur det är utformat – beskrivs på vår hemsida www.snabblabb.se. Snabblabb tar dock inget ansvar för att innehållet i vårt intyg och dess utformning godtas.

Det är du som kund som är ansvarig för att säkerställa att det intyget vi utfärdar är giltigt och fungerar för inresa i det land och destination du ska resa till. Vi baserar intygen på de uppgifterna som du anger vid bokning

Snabblabb ansvarar inte för eventuella kostnader, till exempel till följd av utebliven resa, som kan komma att uppstå till följd av ett Positiv covid-19-prov  och ej bedömbart provresultat. 

Vi har utfärdat över 10 000 tester och har aldrig misslyckats med att skicka ut testresultat inom lovad tid.

Notera även att provresultatet kan bli ej bedömbart och nytt prov rekommenderas. Vi kommer inte kunna utfärda något intyg

 

Ångerrätt vid köp via internet

Vid köp via internet har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen (14 dagar) börjar gälla dagen efter att avtal ingåtts (dvs. dagen efter vår orderbekräftelse). För det fall ångerfristen upphör en lördag, söndag eller helgdag sträcks fristen ut till nästkommande vardag. 

Om du önskar utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss detta klart och tydligt via e-post info@snabblabb.se. Du kan också utnytta den mall till ångerblankett som konsumentverket tillhandahåller, se https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett vilken du kan skicka per e-mail, per fax eller brev till oss.

​Ångerrätten upphör när du helt eller delvis använder dig av de Tjänster som du har beställt exempelvis genom att ta ett av våra prover eller skicka in det till laboratoriet. Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi erlagd betalning till dig utan avdrag. Vi återbetalar pengarna till ditt bankkonto inom 90 dagar från beställning under förutsättning att du meddelat ditt bankkonto till oss.