Screening på arbetsplatser och skolor

Behöver ni testa er på arbetsplatsen?

Screening innebär att man testar en grupp människor för att upptäcka covid-19 på ett tidigt stadium, trots att det inte finns någon misstanke om sjukdom hos den enskilda individen. På så sätt kan personer som har covid-19, eller som är på väg att insjukna i sjukdomen, upptäckas utan att de upplever några symtom. Screening ersätter inte andra förebyggande åtgärder, men kan vara ett värdefullt komplement till övriga insatser för att minska risken för smittspridning på en arbetsplats.

Screening – varför och när?

När en smittsam sjukdom sprider sig i ett samhälle försöker vi på olika sätt förhindra att fler människor smittas. En insats som kan användas som ett komplement till andra skyddsåtgärder är screening. Det innebär att man testar en grupp personer trots att det inte finns någon misstanke om covid-19 hos den enskilda individen. Syftet är att fånga upp personer som har covid-19, eller som är på väg att bli sjuka, utan att de upplever några symtom. På så sätt kan åtgärder sättas in tidigt för att minska risken för ytterligare smittspridning.

Antigentester vid screening

Vid screening kan antigentester användas. Fördelen med antigentester är att de ger ett snabbt svar, kan användas brett och fånga upp en del av dem som har covid-19 innan de fått symtom. 

Regelbunden screening av medarbetare på en arbetsplats är ett effektivt sätt förhindra smittspridning av covid-19. Med hjälp av antigentester kan ni upptäcka personer som har, eller håller på att insjukna i, covid-19.

Våra antigentester är CE-märkta, har en hög tillförlitlighet och kan fånga upp smitta hos personer innan de visar några symptom. Testet fångar även upp de nya virus-varianterna, inkl den senast upptäckta varianten omikron.

Kontakta oss för offert

Tack för ditt meddelande!